Afwatering is het afvoeren van het water, dat door ontwatering uit de bodem, of vanaf het maaiveld in de sloten is gestroomd. Via een stelsel van sloten, kanalen en boezems stroomt het water naar het lozingspunt van het gebied. Vandaar stroomt het naar de rivieren, meren en de zee.

Hydrosoil is expert in het ontwerpen van afwateringssystemen langs infrastructurele werken. Zo hebben wij de afwatering van bijvoorbeeld de A9, A12, A28, A73 en een deel van de HSL ontworpen.

Het gaat hierbij vaak om op een zo efficient mogelijke manier het water van de weg naar de sloten of boezems te brengen.
.
Afwatering