Steeds vaker wordt geëist dat hemelwater niet meer via het riool wordt afgevoerd, maar via infiltratiesystemen aan de bodem wordt gegeven. Het afkoppelen van hemelwater heeft namelijk de voorkeur boven via het riool afvoeren.
Hydrosoil is gespecialiseerd in veldonderzoek en infiltratie-adviezen. Voor een goed advies moeten er verschillende metingen gedaan worden om de mogelijkheid van infiltratie vast te stellen.
De meet gegevens vormen de basis voor het opstellen van een uitgebreider infiltratieadvies. Een infiltratieadvies geeft informatie over de verwachte hoeveelheid regenwater, de benodigde bergingscapaciteit, het type infiltratie-voorziening, de aanleg en het onderhoud van de voorzieningen.


.
Infiltratieadvies